piątek, 16 września 2016

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania!

Zdjęcie archiwalne - 70 rocznica powstania szkoły
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Zarząd stowarzyszenia podjął kilka ważnych decyzji. Pierwszą z nich jest przedłużenie na rok umowy z dotychczasowym dyrektorem placówki Tomaszem Świderskim. 
Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona zostanie 4-letnia kadencja na to stanowisko poprzedzona postępowaniem konkursowym. W związku ze zmianami strukturalnymi wprowadzanymi przez MEN, dotyczącymi m.in. przywrócenia 8-klasowej Szkoły Podstawowej, potrzebna jest nowa wizja rozwoju placówki, która odpowiadałaby na nowe wyzwania jakie przed nią stoją. 
Zarząd stowarzyszenia wsparł inicjatywę rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, skierowaną do władz gminy, budowy  boiska do gry w piłkę nożną wraz z urządzeniami technicznymi, na działce nr 296 położonej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie. 
Z uwagi na brak w szkole sali gimnastycznej o właściwych rozmiarach, pozwalającej na przeprowadzanie pełnych zajęć sportowych, rozgrywek zespołowych, oraz turniejów międzyszkolnych, wybudowanie boiska wraz ze skocznią w dal, bieżnią 60 m, odskocznią do skoku w wzwyż jest absolutnie niezbędne do realizacji programu dydaktycznego. Nasze dzieci, aby skorzystać z boiska muszą niestety szukać go w odległych miejscowościach, co wiąże się z niebezpieczną podróżą - najbliższe ogólnie dostępne boisko znajduje się w Sianowie. 
Nowe boisko będzie poza godzinami pracy szkoły udostępnione nieodpłatnie środowisku lokalnemu. Organ prowadzący szkołę apeluje do mieszkańców, o jak najszersze wsparcie tej inicjatywy dla dobra naszych dzieci, wnuków i prawnuków.

poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Tęcza

Tegoroczny sierpień jest niezwykle kapryśny. Tak zmiennej i nieprzewidywalnej pogody latem nie pamiętam już dawno. Czasami jednak pojawiają się zjawiska atmosferyczne, które wprawiają człowieka w zachwyt.

W zeszłym tygodniu na niebie mogliśmy zaobserwować podwójną tęczę o bardzo intensywnej barwie. Tęcza była tak  niezwykła, że przejeżdżający drogą nr 203 kierowcy zatrzymywali się, aby ją obserwować. 


poniedziałek, 25 lipca 2016

Bociany

Wczoraj wieczorem przed naszym domem pojawili się goście. Para bociania poszukiwała pożywienia dla swoich małych. Podobno trzeba prawie 3 kg "jadła" dziennie aby wyżywić całą rodzinę.
Bociany skorzystały z okazji, ponieważ z pola wokół naszego domu zebrane zostało zboże, co znacznie ułatwiło im łowy.

środa, 20 lipca 2016

Biuro stowarzyszenia


   Po prawie dziesięciu latach działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino powstanie jego biuro, które mieścić się będzie w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie. Osoba wyłoniona w wyniku naboru na to stanowisko  zajmować się będzie obsługą Biura Stowarzyszenia w zakresie określonym statutem organizacji  i jednocześnie prowadzeniem spraw kadrowych, administracyjnych oraz sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) im. Aleksandra Doby w Iwięcinie. Biuro powstaje w celu usprawnienia i uporządkowania spraw prowadzonych przez stowarzyszenie oraz archiwizacji dokumentacji z lat ubiegłych. Będzie jednostką pomocniczą dla organu prowadzącego szkołę a z drugiej strony dla dyrektora placówki oświatowej. Pracą biura będzie kierować Prezes Zarządu

wtorek, 12 lipca 2016

Nieważne jak, ważne z kim

Ks. Józef Tischner zapytany kiedyś: jak żyć i umierać, odpowiedział: "nieważne jak, ważne z kim"
Ta prosta ale jakże genialna myśl niesie ze sobą przesłanie, że najważniejsze w życiu są relacje. W wymiarze transcendentnym: do Pana Boga a w wymiarze ludzkim do własnej rodziny i innych ludzi. Na budowanie relacji mamy szansę przez całe życie: najpierw jako dzieci, później w wieku młodzieńczym przeżywając pierwsze zauroczenia oraz w życiu dorosłym będąc: ojcem i dziadkiem. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że relacja dziadek - wnuczek jest szczególnie fascynująca i  przynosząca dużo radości. Do budowania dobrych relacji potrzebny jest jednak jeden czynnik, którego zawsze brakuje a mianowicie czas. Jeśli przeznaczymy go wystarczająco dużo to rodzi się trwała więź i zaufanie.

sobota, 9 lipca 2016

Anglia

Na początku lipca Wiktor poleciał do Anglii odwiedzić swojego chrzestnego Sławka  z rodziną.  Mieszka koło Liverpool-u - 1700 km od Koszalina. Dopiero teraz możemy docenić potęgę internetu oraz użyteczność takich narzędzi jak Facebook oraz Messenger - aplikacji umożliwiającej natychmiastowy i bezpłatny kontakt z ważnymi dla nas osobami.

wtorek, 28 czerwca 2016

Ośmioletnia szkoła podstawowa

Zdjęcie z zebrania organu prowadzącego szkołę - maj 2016
Wiadomość o utworzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej wielu rodziców ze środowisk wiejskich i nie tylko przyjęła z radością. Ja również jestem zwolennikiem tej reformy. Dotychczasowy system był chory o czym mówili nauczyciele klas pierwszych szkół średnich podkreślając niski poziom absolwentów gimnazjów, którzy do nich trafiali. 
Zabranie dwóch klas ze szkół podstawowych było "gwoździem do trumny" wielu szkół wiejskich przy niżu demograficznym, który się przetoczył przez Polskę w ostatnich latach. Teraz baza lokalowa, która została ocalona dzięki determinacji organizacji pozarządowych decydujących się na prowadzenie szkół społecznych, może zostać ponownie wykorzystana do odbudowy szkolnictwa podstawowego w kształcie sprzed reformy 1999 roku. 
W naszej szkole mamy pomieszczenia po byłym mieszkaniu nauczyciela, które wzmacniają bazę lokalową placówki. Jesteśmy gotowi na przyjęcie dodatkowych dwóch roczników uczniów bo przecież tak było przez ponad 50 lat od czasu powstania szkoły.