czwartek, 28 marca 2013

Po wyborach

    
Jesteśmy po walnym zebraniu w stowarzyszeniu. Wybrany został nowy zarząd w składzie: Andrzej Dębowski - prezes, Adam Kikcio - z-ca, Anna Pietruk - sekretarz, Urszula Szczepaniuk - skarbnik. 
Dziękuje wszystkim, którzy wspierali nas przez ostatnie trzy lat i tym którzy nam zaufali na przyszłość!
Jakie mamy plany? 
    W najbliższym czasie dzięki inicjatywie kilku Pań wznowione zostaną warsztaty artystyczne, które stowarzyszenie prowadziło z dużym powodzeniem w ubiegłych latach. Najpewniej pierwsze z nich ruszą w maju po "remoncie" świetlicy wiejskiej. 
   W 2013 roku złożony zostanie wniosek o wpisanie naszego największego skarbu XIV-wiecznego kościoła w Iwięcinie jako pomnika historii. Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.
    Może uda się zrealizować niektóre marzenia, gdy otrzymamy dofinansowanie (prawie 100 tys. zł) w konkursie FIO 2013, ale to będzie wiadome w końcu kwietnia. 
   Jestem pewien, że równie pozytywne zmiany zajdą w szkole oraz w punkcie przedszkolnym, które są prowadzone przez stowarzyszenie.
Dziękuje wszystkim członkom stowarzyszenia za liczne przybycie na zebranie!

środa, 6 marca 2013

Polbruk przy bramie

     Na początku tego tygodnia przy bramie "Dobrego Pasterza" na cmentarzu w Iwięcinie zostało ułożone 50 metrów kw. polbruku. Materiał był zgromadzony na posesji Henryka Kostrzewy. Zakupiony jeszcze za czasów ks. proboszcza Tadeusza Gorli, z upływem czasu tracił na wartości pod wpływem różnych warunków atmosferycznych.
Środki na sfinansowanie robocizny zebrali od mieszkańców trzech wiosek - sołtysi: Rzepkowa, Iwięcina i Wierciszewa.

Ułożona kostka poprawiła znacznie estetykę cmentarza i sprawiła, że przynajmniej na wejściu, odwiedzający groby swoich bliskich nie muszą chodzić po błocie.
Szkoda tylko, że nie można był zrobić więcej...

wtorek, 5 marca 2013

Wielki post


Tegoroczny Wielki Post przeżywamy w szczególnym okresie - oczekujemy na wybór nowego papieża. Warto może w tym momencie przytoczyć prorocze słowa ks. Ratzingera z 1969 roku dotyczące wizji Kościoła w przyszłości: wspólnotę kościelną czeka poważny wstrząs, który ograniczy drastycznie liczbę wiernych i jego wpływy. Ale w jego wyniku Kościół odzyska bardziej duchowy wymiar, nie będzie flirtować z żadną opcją polityczną.
Według tej wizji Kościół ma być ubogi i stać się wspólnotą najbiedniejszych.
Papież przestrzegł, że ludzie uświadomią sobie, ze ich egzystencja oznacza „nieopisaną samotność” i odczują grozę własnej nędzy, gdy uświadomią sobie, że tracą z pola widzenia Boga. 
W „małej owczarni” mają znaleźć dla siebie odpowiedź, której szukali. Laicyzacja społeczeństwa postępuje w zastraszającym tempie.  Wystarczy zobaczyć ile osób uczestniczy w niedzielnej Eucharystii w naszym kościele lub podczas wielkopostnych rekolekcji aby uświadomić sobie, że to się już dzieje.

poniedziałek, 4 marca 2013

Wnuk


1 marca 2013 roku o godzinie 4.15 przyszedł na świat nasz pierwszy wnuk, który ważył w dniu narodzin - 3680g. Emocje związane z tym wydarzeniem udzielały się nie tylko mamie Weronice ale również  "świeżo upieczonej babci i dziadkowi".
Już nic nie będzie tak jak przedtem ponieważ ON już JEST!