piątek, 10 maja 2013

Dofinansowanie z FIO 2013 na Szlak Cysterski- 76 580 zł

Dzisiaj w godzinach popołudniowych na stronie internetowej - http://www.pozytek.gov.pl zostały opublikowane wyniki naboru wniosków FIO 2013. Nasz projekt umiejscowiony w Priorytecie 1 pn. "Pomorski Szlak Cysterski - Iwięcino, Wierciszewo, Dąbrowa" znalazł się pod względem punktacji na drugim miejscu otrzymując 209 pkt. na 210 pkt. max. Ocenę formalną przeszło w pierwszym priorytecie 1490 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało tylko 157.  Teraz, w drugim półroczu 2013 roku, mamy do wydania na realizację projektu 87380 zł, z czego 90 % pochodzi z dofinansowania. 
Dziękuję Tomkowi Tesmerowi za merytoryczne wsparcie przy składaniu wniosku.
 O samym projekcie napiszę niebawem!