piątek, 20 września 2013

Oferta na konkurs nr 1/9.5/13 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
18 września 2013 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino złożyło wniosek:  
Angielski szansą na dobry rozwój małego dziecka  
do konkursu Nr 1/9.5/13 w ramach poddziałania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Budżet projektu to kwota 50 tys. zł. W zaplanowanych działaniach przewidziano następujące zadania:zajęcia dodatkowe z j. angielskiego w wymiarze 108 godzin lekcyjnych dla przedszkolaków oraz klas I-VI od 1 stycznia 2014r do 30 czerwca 2014 r.  Projekt obejmuje również dwa przedstawienie teatralne dla przedszkola i dzieci wczesnoszkolnych w tym zakup kostiumów, inscenizacji i dekoracji oraz jako wyposażenia tablicy interaktywnej i pomocy dydaktycznych.

wtorek, 10 września 2013

Oferta na konkurs nr 1/9.1.1/13 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


10 września 2013 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino złożyło wniosek
Punkt Przedszkolny "Pod Kogucikiem" w Iwięcinie to dobry start w przyszłość 
do konkursu Nr 1/9.1.1/13 w ramach poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Budżet projektu to kwota 160 tys. zł. W zaplanowanych działaniach przewidziano następujące zadania:przygotowanie pomieszczeń pod potrzeby punktu przedszkolnego, zajęcia edukacyjne połączone z edukacją sensoryczną, zajęcia dodatkowe dla dzieci w tym:rytmika, logopedia, zajęcia ruchowe, zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia i  pomocy dydaktycznych dla placówki w tym m.in. zjeżdżalni, leżaków, mebli, parawanów, zabawek, ksera, dywanu i wielu innych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku października 2013 r.