czwartek, 18 lutego 2016

9 lat działalności stowarzyszenia

Dobiega końca trzecia kadencja Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, któremu przewodniczyłem przez 9 lat. Poniżej krótkie podsumowanie.
m1 
W roku 2008 otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino przyznane na Gali Konkursu Gospodarczego w Szczecinie

Pierwsze trzy lata 2007 - 2010 to udział w wielkim projekcie EQUAL Wiosek Tematycznych  zakończone dużym wyzwaniem jakim był remontem dachu kościoła pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie w roku 2010.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 
Fragment nowego gontu - dranicy dębowej łupanej na wieży kościoła w Iwięcinie

Druga kadencja 2010 - 2013 to dwa projekty cysterskie: w roku 2010 - "Ekonomia społeczna na Szlaku Cysterskim" oraz w roku 2013: "Pomorski Szlak Cysterski Iwięcino, Wierciszewo, Dąbrowa".
s2 
 W 2010 roku otrzymaliśmy statuetkę Lidera Powiatu Koszalińskiego

W roku 2011 podpisaliśmy z Gminą Sianów ważną umowę na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Iwięcinie, ratując tym samym placówkę przed jej likwidacją. We wrześniu 2012 roku otworzyliśmy  Punkt Przedszkolny „Pod Kogucikiem”, do którego teraz uczęszcza kilkanaścioro dzieci.
podpisanie_umowy3 
Podpisanie umowy z gminą na prowadzenie szkoły

Trzecia kadencja 2013-2016 rozpoczęła się od przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwięcinie.  Rok 2013 -2016  to czas intensywnej modernizacji i remontów w podległych stowarzyszeniu jednostkach: szkole, punkcie przedszkolnym i schronisku.
IMG_2381 
Nowy gabinet dyrektora szkoły

W wyniku podjętych działań: uporządkowano teren po byłym sadzie i wokół szkoły, wyremontowano salę gimnastyczną oraz pomieszczenia na I piętrze przeznaczone na punkt przedszkolny (wraz z wyposażeniem), stworzono od podstaw gabinet dyrektora z sekretariatem wraz z wyposażeniem, odbudowano komin dymny przyległy do kotłowni, wyremontowano parter budynku poprzez remont korytarza, holu, kuchni oraz szatni,  utworzono i wyposażono gabinet pielęgniarski, został założony ogródek zielarski tzw. wirydarz, odnowiono częściowo budynek gospodarczy przy szkole, wybudowano efektowny wjazd do szkoły z nową metalową bramą oraz furtą z ceglanym murem, wyremontowano zejście do szatni wraz z przyległymi pomieszczeniami w piwnicy szkoły.

IMG_0165
W roku 2011 w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnił nasze stowarzyszenie srebrną ODZNAKĄ HONOROWĄ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W roku 2014 zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną pomocy małemu Karolkowi z Iwięcina. W roku 2015 stowarzyszenie zrealizowało projekt „Słowiańska brać- sianowskie spotkania z kulturą Słowian”, który popularyzował idee wolontariatu w środowisku lokalnym.

r1 
W 2013 roku otrzymaliśmy pierwszego społecznego Rybogryfa.

Odpowiedzialność, Uczciwość i Przewidywalność - to trzy główne drogowskazy, którymi kierowaliśmy się zarządzając stowarzyszeniem przez ostatnie 9 lat.
Odpowiedzialność -  szczególnie od roku 2011 za: pracowników i dzieci uczęszczające do szkoły, powierzony majątek i prawie 600 tys. budżet. To odpowiedzialność indywidualna, materialna i osobista każdego z członków Zarządu. Z tym wiązała się troska o dobre zarządzanie placówką, jej kontrolowanie i nadzór a w ostatnim okresie wewnętrzny audyt obejmujący ostatnie trzy lata działalności.
Uczciwość – to nieodpłatna działalność na zasadzie wolontariatu członków Zarządu związana z prowadzeniem szkoły i jednostek podległych. To transparentność i przejrzystość finansowa, możliwość wejrzenia w dokumentację finansową i  pokontrolną stowarzyszenia. To również umiejętność chłodnego oddzielenia spraw prywatnych od służbowych oraz zdrowe relacje podwładny - przełożony.
Przewidywalność – to planowy sposób działania Zarządu, nazywanie rzeczy po imieniu i szczerość we wzajemnych relacjach. W naszych działaniach nigdy nie było zakulisowych rozgrywek, o sprawach ważnych mówiliśmy  przy otwartej kurtynie,  nie uciekając od spraw wymagających podejmowania szybkich decyzji.
Wszystkim współpracującym ze mną: w kolejnych trzech kadencjach Zarządu, realizującym duże i małe projekty, organizującym warsztaty dla dzieci, wspierającym mnie w chwilach trudnych chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuje również członkom stowarzyszenia, tym którzy byli w nim od początku, jak również tym, którzy zdecydowali się wstąpić do niego niedawno. Wasz zapał, determinacja i zaangażowanie sprawiły, że jesteśmy dzisiaj w innym miejscu i na innym poziomie niż jeszcze parę lat temu.
      I jeszcze o jednym warto wspomnieć. Od 2011 roku w skład zarządu stowarzyszenia wchodziły wydelegowane przez Rady Sołeckie: Iwięcina, Wierciszewa, Bielkowa i Rzepkowa osoby, które reprezentowały mieszkańców tych wsi a szczególnie rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły.   To sprawiło, że Zarząd miał silny mandat społeczny, w swej strukturze odzwierciedlał większość środowisk społeczności lokalnych i był otwarty na zmiany. Przed tegorocznym walnym zebraniem stowarzyszenia również wystąpiliśmy z prośbą do sołtysów o wydelegowanie przedstawicieli wiosek jako kandydatów do zarządu stowarzyszenia na następną kadencję. Nasz apel spotkał się z pozytywnym odzewem i jestem przekonany, że nowe władze stowarzyszenia będą mogły realizować cele statutowe organizacji mając zaufanie społeczne.  

wtorek, 9 lutego 2016

TV MAX o nas


Przedstawiam poniżej cztery filmiki, które zostały wyemitowane w TV MAX, reklamujące działania naszego stowarzyszenia oraz szkoły. Telewizja Kablowa Koszalin (TKK) regularnie umieszcza informacje z Gminy Sianów pod nazwą „KIERUNEK SIANÓW”. Niestety nie obejmuje ona swym zasięgiem Iwięcina, Wierciszewa, Bielkowa i Rzepkowa. Dzięki uprzejmości TKK możemy je teraz zobaczyć w internecie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia!