piątek, 16 września 2016

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania!

Zdjęcie archiwalne - 70 rocznica powstania szkoły
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Zarząd stowarzyszenia podjął kilka ważnych decyzji. Pierwszą z nich jest przedłużenie na rok umowy z dotychczasowym dyrektorem placówki Tomaszem Świderskim. 
Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona zostanie 4-letnia kadencja na to stanowisko poprzedzona postępowaniem konkursowym. W związku ze zmianami strukturalnymi wprowadzanymi przez MEN, dotyczącymi m.in. przywrócenia 8-klasowej Szkoły Podstawowej, potrzebna jest nowa wizja rozwoju placówki, która odpowiadałaby na nowe wyzwania jakie przed nią stoją. 
Zarząd stowarzyszenia wsparł inicjatywę rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, skierowaną do władz gminy, budowy  boiska do gry w piłkę nożną wraz z urządzeniami technicznymi, na działce nr 296 położonej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie. 
Z uwagi na brak w szkole sali gimnastycznej o właściwych rozmiarach, pozwalającej na przeprowadzanie pełnych zajęć sportowych, rozgrywek zespołowych, oraz turniejów międzyszkolnych, wybudowanie boiska wraz ze skocznią w dal, bieżnią 60 m, odskocznią do skoku w wzwyż jest absolutnie niezbędne do realizacji programu dydaktycznego. Nasze dzieci, aby skorzystać z boiska muszą niestety szukać go w odległych miejscowościach, co wiąże się z niebezpieczną podróżą - najbliższe ogólnie dostępne boisko znajduje się w Sianowie. 
Nowe boisko będzie poza godzinami pracy szkoły udostępnione nieodpłatnie środowisku lokalnemu. Organ prowadzący szkołę apeluje do mieszkańców, o jak najszersze wsparcie tej inicjatywy dla dobra naszych dzieci, wnuków i prawnuków.